1. Əsas müddəalar
  1.1. Mərc – müəyyən edilmiş Qaydalara uyğun olaraq müştəri ilə mərc şirkəti arasında bağlanmış uduş haqqında müqavilədir, halbuki bu müqavilənin nəticəsi onun baş verib-verməyəcəyi məlum olmayan hadisədən asılıdır. Mərclər müştərilərdən mərc şirkətinin təklif etdiyi şərtlərlə qəbul edilir.

1.2. Nəticə – mərc edilən hadisənin (hadisələrin) nəticəsi.

1.3. Müştəri – mərc şirkətində tədbirin nəticəsi ilə bağlı mərc edən şəxs.

1.4. Xətt – hadisələr toplusu, bu hadisələrin mümkün nəticələri, bu hadisələrin mümkün nəticələrinə dair əmsallar, onların tarixi və vaxtı, bundan sonra mərc şirkəti bu hadisələrin nəticələrinə mərcləri qəbul etməyi dayandırır.

1.5. Mərcin ləğvi uduşların hesablanması və ödənilməsi aparılmayan hadisədir. “Mərcin ləğvi” halında, bu Müqavilənin şərtlərinə əsasən, təşkilatçı ilə müştəri arasında əməliyyat bağlanmamış hesab edilir və belə bir tariflə pul geri qaytarılır.

1.6. Adi matç vaxtı bu idman növü üzrə yarışın qaydalarına uyğun olaraq oyunun müddəti, o cümlədən hakimin dayandırma vaxtıdır. Adi matç vaxtına əlavə vaxt, əlavə vaxt, penaltilər seriyası, atışlar və s. daxil deyil.

1.7. Bütün tariflər prosessinq mərkəzi tərəfindən verilən məlumatlar əsasında hesablanır.

1.8. Uduşları hesablayan zaman mərcçi hesablanmış uduşların düzgünlüyünü yoxlamalı və hesablanmış uduşlar üzrə fikir ayrılığı olduqda, bu barədə mərc şirkətinə müraciətində hesab nömrəsini, tarixini, vaxtını, hadisəsini, məbləğini göstərərək məlumat verməlidir. tədbirin seçilmiş nəticəsi, əmsallar, eləcə də hesablanmış uduşlarla razılaşmamağın səbəbləri. Hesablanmış uduşlara dair bütün iddialar 10 (on) gün ərzində qəbul edilir.

1.9. Müştərinin hadisənin müəyyən nəticəsinə qoyduğu mərc, belə mərcdə göstərilən bütün nəticələr düzgün proqnozlaşdırılarsa, qalib hesab olunur.

1.10. Mərclərin qəbulu şərtləri (əmsallar, handikaplar, totallar, maksimum mərc üzrə limitlər və s.) istənilən mərcdən sonra dəyişdirilə bilər, əvvəllər edilmiş mərclərin şərtləri isə dəyişməz qalır. Müqavilə bağlamazdan əvvəl müştəri cari xəttdəki bütün dəyişiklikləri öyrənməlidir.

1.11. Nəticəsi mərc zamanı məlum olan hadisələrə qoyulan mərclər “1” əmsalla hesablana bilər.

1.12. Bu Müqaviləyə uyğun olaraq, müştəri (müqavilə iştirakçısı) ilə mərc şirkəti arasında yaranmış fikir ayrılıqları olduqda, müştəri (müqavilə iştirakçısı) arasında bağlanmış uduş müqaviləsinin icrası və həyata keçirilməsi ilə bağlı məsələlər üzrə və mərc şirkəti, o cümlədən uduşların ödənilməsi, nəticə hadisələri, uduş əmsalları, bağlanmış müqavilənin digər vacib şərtləri ilə bağlı məsələlər, habelə müqavilənin bağlanmamış və ya etibarsız hesab edilməsi məsələləri ilə bağlı tərəflər məcburi yaranmış mübahisələrin həlli üçün iddia proseduru (məhkəməyə qədərki prosedur).

1.13. İddia şəxs hüququnun pozulmasını bildiyi və ya bilməli olduğu gündən 10 (on) gün müddətində verilməlidir. Onda göstərilən iddiaları təsdiq edən və əsaslandıran bütün dəlillər və faktlar iddiaya əlavə edilməlidir. İddia ərizəsində göstərilən tələbləri əsaslandırmaq üçün kifayət qədər tələblər olmadıqda, iddia baxılmadan geri qaytarılır.

1.14. Mərclərin qəbulu zamanı işçi heyəti tərəfindən səhvlərə yol verildikdə (təklif olunan hadisələr siyahısında aşkar hərf səhvləri, sətirdəki əmsallar ilə mərc arasında uyğunsuzluq və s.), mərclərin qəbulu zamanı bu Qaydalardan kənara çıxdıqda, habelə mərclərin yanlışlığını təsdiq edən digər arqumentlər, mərc şirkəti belə şərtlər altında mərcləri etibarsız elan etmək hüququnu özündə saxlayır. Bu mərclər “1” əmsalı ilə ödənilir.

1.15. Qarşılaşmaların qeyri-idman xarakterli olması ilə bağlı şübhələr yarandıqda, şirkət beynəlxalq təşkilatın yekun rəyinə qədər idman tədbirinə qoyulan mərcləri bloklamaq və idmana uyğun olmayan döyüş faktı müəyyən edildikdə, mərcləri etibarsız hesab etmək hüququna malikdir. Bu mərclər “1” əmsalı ilə ödənilir. Administrasiya mərc iştirakçılarına sübut və nəticələr təqdim etməyə borclu deyil.

1.16. Oranlarımızda aşkar bir səhv olarsa, belə bir məzənnə bu bazara uyğun gələn cari əmsallar üzrə yekun nəticəyə uyğun olaraq hesablanacaqdır.

1.17. Mərc şirkəti komanda adlarının, oyunçuların adlarının, yarışların keçirildiyi yerlərin transliterasiyasında (xarici dillərdən tərcümədə) uyğunsuzluqlarla bağlı iddiaları qəbul etmir. Turnirin adında verilən bütün məlumatlar yardımçı xarakter daşıyır. Bu məlumatdakı mümkün səhvlər mərclərin qaytarılması üçün əsas deyil.

1.18. Əgər mərc oynayan zaman mərc edənin tədbirin nəticəsi barədə məlumatı olduğu müəyyən edilərsə, şirkət oyun hesabını bağlamaq və bu hesab üzrə edilmiş bütün mərcləri ləğv etmək hüququnu özündə saxlayır. Eyni zamanda, bukmeker kontorunun administrasiyası

Rusiya şirkəti mərc iştirakçılarına sübut və nəticələr təqdim etməyə borclu deyil.

 1. Mərclərin qəbulu üçün əsas qaydalar
  2.1. Mərc şirkəti xəbərdarlıq və izahat vermədən maksimum mərc, fərdi hadisələr üçün əmsalları məhdudlaşdırmaq, o cümlədən konkret müştəri üçün maksimum mərc, əmsalları məhdudlaşdırmaq və ya artırmaq hüququna malikdir.

2.2. Bir nəticəyə və ya bir oyunçunun nəticələrinin kombinasiyasına təkrar mərclərin qəbulu mərc şirkətinin qərarı ilə məhdudlaşdırıla bilər.

2.3. Mərc serverdə qeydiyyata alındıqdan və onlayn təsdiqin verilməsindən sonra qəbul edilmiş sayılır. Qeydə alınmış mərclər ləğv edilmir və ya düzəliş edilmir.

2.4. Mərclər yalnız müştərinin hesabındakı cari balansdan çox olmayan məbləğdə qəbul edilir. Mərc qeydiyyata alındıqdan sonra mərc məbləği hesabdan silinir. Mərclər hesablandıqdan sonra uduş məbləği müştərinin hesabına köçürülür.

2.5. Mərclər tədbir başlamazdan əvvəl qəbul edilir; sətirdə göstərilən hadisələrin başlanma tarixi, vaxtı və onlarla bağlı şərhlər göstəricidir. Əgər hər hansı səbəbdən mərc tədbirin faktiki başlanmasından sonra edilirsə, belə mərc etibarsız sayılır. İstisna canlı hadisələrə mərclərdir, yəni. matç zamanı mərclər. Belə mərclər matçın sonuna qədər etibarlı sayılır.

2.6. LINE və LIVE mərcləri, bu qaydalarda nəzərdə tutulmuş xüsusi hallar istisna olmaqla, redaktə olunmur və silinmir.

2.7. Mərcin ləğv edilməsi halında, bir mərcdə pul geri qaytarılır. Ekspress mərclərdə bir və ya bir neçə hadisə üzrə mərc ləğv edilərkən, bu hadisələr üzrə uduşların hesablanması həyata keçirilmir.

2.8. Səhv hesablanmış mərclər hallarında (məsələn, səhv daxil edilmiş nəticələrə görə) belə mərclər yenidən hesablanır. Bu halda, səhv hesablaşma və yenidən hesablama arasında edilən mərclər etibarlı sayılır. Yenidən hesablamadan sonra oyunçunun balansı mənfi olarsa, o, hesabını doldurana qədər mərc edə bilməz.

2.9. Bütün idman tədbirləri yalnız idman yarışlarını keçirən təşkilatların rəsmi sənədlərində, idman federasiyalarının rəsmi internet saytlarında, idman klublarının saytlarında və digər idman məlumat mənbələrində məlumat olduqda və bu məlumatlara əsasən idman sətirdə göstərilən hadisələr düzəldilir.

2.10. Müştəri mərclərin qəbulu, uduşların ödənilməsi, tədbirin nəticəsi və digər məlumatlar və bunun tələbləri ilə bağlı yanlış məlumat və tələblər təqdim etməklə işçi heyətini (mərc şirkətinin işçilərini) qəsdən çaşdırıbsa, mərc ləğv edilir. təbiət. Yuxarıda göstərilən hallar 18 yaşına çatmamış yetkinlik yaşına çatmayanlara, habelə onların valideynlərinə də şamil edilir.

2.11. Əgər mərc məlum nəticəyə (hadisə baş verib, lakin nəticə sistemdə yenilənməyib) qoyulubsa, mərc ləğv edilir.

 1. Mərclərin növləri
  3.1. Tək – hadisənin tək nəticəsi üzrə mərc. Tək mərc üzrə uduş mərc məbləğinin hasilinə və bu nəticə üçün müəyyən edilmiş əmsala bərabərdir.

3.2. Ekspress – hadisələrin bir neçə müstəqil nəticələrinə mərc. Akkumulyator uduşu mərc məbləğinin hasilinə və akkumulyator mərcinə daxil edilmiş bütün nəticələrin əmsalına bərabərdir. Ekspressin nəticələrindən birinin itkisi bütün ekspress üzrə itki deməkdir.

 1. Bəzi hadisələrin nəticələrinin daxil edilməsinə məhdudiyyətlər
  4.1. Asılı nəticələrdən yalnız biri ekspressə daxil edilə bilər. Bir ekspressdə iki və ya daha çox asılı hadisə daxil edilərsə, bu ekspressdən ən aşağı əmsalı olan hadisələr xaric edilir.

4.2. Asılı nəticələr (bir-birindən asılı hadisələr) – mərcün bir hissəsinin nəticəsi digər hissəsinin nəticəsinə təsir göstərir.

4.3. Oyunun əsas vaxtı ərzində heç bir penalti təyin edilmədikdə, “Penalti vuracaq komanda Bəli/Xeyr” hadisələri üzrə mərclər uduzmuş sayılır.

4.4. “Qol necə vurulacaq”, “Növbəti qol” hadisələri üzrə mərclər mərcdə sayı göstərilən qol vurulmadıqda uduzmuş sayılır.

 1. Matç zamanı mərclərin qəbulu (canlı mərclər)
  5.1. Canlı mərclər əsas və əlavə nəticələrə qəbul edilir. Siz tək canlı mərclər edə və onları bir ekspress mərcdə birləşdirə bilərsiniz.

5.2. Serverdə qeydiyyatdan keçdikdən və onlayn təsdiqin verilməsindən sonra mərc qəbul edilmiş sayılır. Qəbul edilmiş tarif dəyişdirilə bilməz. “Mərclərin qəbulu üçün əsas qaydalar” bölməsində göstərilən hallar baş verdikdə, “1” əmsalı ilə canlı mərc hesablamaq mümkündür.

5.3. Mərc şirkəti matçların cari nəticələrində və idmançıların adlarının və canlı mərclərin qəbul edildiyi komandaların adlarının göstərilməsindəki qeyri-dəqiqliklərə görə məsuliyyət daşımır. Müştərilər digər müstəqil məlumat mənbələrindən də istifadə etməlidirlər.

5.4. Canlı mərclər redaktə edilmir və silinmir.

 1. Matçların nəticələri, onların başlama tarixi və vaxtı, mübahisələrin həlli qaydası
  6.1. Bukmeker kontoru tərəfindən verilən səhv nəticəyə görə mərclərin hesablanmasına yenidən baxıla bilər.

6.2. Mərclərin hesablanması zamanı hadisələrin faktiki başlama vaxtı nəzərə alınır və bu, şərti olaraq müəyyən edilir

idman yarışlarını keçirən təşkilatların rəsmi sənədləri, belə təsdiq edilmiş sənədlər olmadıqda isə idman federasiyalarının rəsmi internet saytları, idman klublarının internet saytları və digər idman məlumat mənbələri əsasında bölünür.

6.3. Mərc şirkəti hadisələrin faktiki başlama tarixi və vaxtı arasındakı uyğunsuzluğa görə məsuliyyət daşımır. Sətirdə göstərilən hadisənin başlama tarixi və vaxtı göstəricidir. Mərclərin hesablanması zamanı yarışı keçirən təşkilatın rəsmi sənədləri əsasında müəyyən edilən tədbirin faktiki başlama vaxtı nəzərə alınır.

6.4. Mərc şirkəti çempionatların adları, komandaların adları və matçların (idman yarışlarının) müddəti ilə bağlı qeyri-dəqiqliklərə görə məsuliyyət daşımır. Sətirdə və canlıda göstərilən məlumatlar göstəricidir. Müştərilər idman hadisəsi haqqında məlumatları aydınlaşdırmaq üçün digər müstəqil məlumat mənbələrindən istifadə etməlidirlər.

6.5. Müsabiqənin nəticələrinə dair iddialar müsabiqəni keçirən təşkilatın tədbirin nəticəsi barədə rəsmi sənədlər olduqda, tədbir başa çatdıqdan sonra 10 təqvim günü müddətində qəbul edilir.

6.6. Tədbir başlandıqdan sonra edilən mərclər “1” əmsalları ilə hesablanır (canlı mərclər istisna olmaqla); akkumulyator mərclərində belə mərclər üçün əmsal “1”-ə bərabər hesab olunur.

6.7. Əgər müştəri nəticəsini bildiyi hadisəyə mərc edibsə, belə mərc ləğv edilir. Bu halda qərar mərc şirkəti tərəfindən xüsusi qapalı araşdırmadan sonra verilir. Belə bir mərclə bağlı bütün fəaliyyətlər müvəqqəti olaraq dayandırılır.

6.8. Əgər iştirakçı tədbir başlamazdan əvvəl döyüşməkdən imtina edərsə, o zaman bu iştirakçıya qoyulan bütün mərclər ləğv edilir.

6.9. İştirakçı hər hansı səbəbdən (zədə, imtina və s.) yarış zamanı yarışı tərk edərsə, onun iştirak etdiyi yarışın sonuncu raundunun və ya mərhələsinin başlamasına qədər edilən bütün mərclər etibarlı, qalan mərclər isə etibarlı sayılır. etibarsızdırlar.

6.10. İştirakçı, komanda üzvü (futbolçu, xokkeyçi, basketbolçu və s.) matçda iştirak etmədikdə, başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, ona mərc etmək üçün əmsallar “1”ə bərabər tutulur.

6.11. Əgər tennis oyununda matç başlamazdan əvvəl imtina (diskvalifikasiya) baş veribsə, yarış iştirakçısının nəticəsinə mərclər istisna olmaqla, mərclər üçün əmsallar “1”ə bərabər tutulur. Tennis matçı dayandırılarsa, eyni gündə başa çatmazsa və təxirə salınarsa, ona mərclər bu matçın keçirildiyi turnirin sonuna, matç başa çatana və ya iştirakçılardan biri imtina edənə qədər qüvvədə qalır.

6.12. Əgər tədbirdə (matç, müqayisə və ya döyüş) bir cüt iştirakçı (komandalar, idmançılar) göstərilibsə və sonradan cütlüyün tərkibi dəyişirsə, bu hadisəyə qoyulan bütün mərclər ləğv edilir.

6.13. Komanda yarışlarında hər hansı komandanın bir və ya bir neçə üzvü hər hansı səbəbdən əvəzlənərsə, bütün matçın nəticəsinə qoyulan mərclər qüvvədə qalacaq.

6.14. Qoşa matçlarda cütlərin tərkibi göstərildikdə, iştirakçılardan ən azı biri əvəz olunduqda mərclər üzrə uduş əmsalları “1”-ə bərabər olacaq; tərkibi müəyyən edilmədikdə, mərclər qüvvədə qalır.

6.15. “Meydan sahibləri” və “qonaqlar” anlayışlarının istifadə olunduğu yarışlarda, tədbirin keçirildiyi halda: neytral sahəyə mərclər qüvvədə qalır; rəqib komandanın meydançasında mərclər dayanır.

6.16. Əgər “ev sahibi” və “qonaq” anlayışları tədbirə şamil edilmirsə (məsələn, tək və qoşa idman növləri üzrə), onda tədbirin keçirilmə yeri dəyişərsə, ona qoyulan bütün mərclər qüvvədə qalır.

6.17. NBA, NHL, AHL, CHL, OHL, WHL, Şimali Amerikanın Şərq Sahil Xokkey Liqası komandaları həm birbaşa ardıcıllıqla (ev sahibi – qonaqlar), həm də tərs şəkildə yerləşə bilər. Əks tənzimləmə halında, tariflər üzrə heç bir geri qaytarılmır.

6.18. Yoldaşlıq görüşlərində, klub yoldaşlıq turnirlərində, tədbirin keçirilmə yeri dəyişərsə, ona qoyulan bütün mərclər qüvvədə qalır.

6.19. Mərclərin qəbulu və hesablanması xüsusiyyətlərinin ayrıca təsviri olmayan idman növləri və ya vəziyyətlər Ümumi Qaydalara tabedir.

6.20. Presedenti olmayan mübahisəli vəziyyətlərdə son qərarı mərc şirkəti verir.

6.21. Müxtəlif məlumat mənbələrindən (tarix, vaxt, nəticə, komandanın adı) məlumatların uyğunsuzluğu aşkar edildikdə, mərc şirkəti bu cür məlumatların həqiqiliyi tam araşdırılana qədər uduşların ödənilməsini dayandırır. Rəsmi internet saytında təqdim edilən başa çatmış tədbirin nəticəsi televiziya yayımı məlumatlarından fərqli olarsa, Şirkət televiziya yayımı məlumatlarına əsasən hesablama aparmaq hüququnu özündə saxlayır.

6.22. Oranların çıxarılması proqramında xəta aşkar edilərsə və bu səhv şirkət tərəfindən tanınarsa, bu hadisələrə edilən bütün mərclər qalib hesab edilir və mərclər “1”ə bərabər uduş əmsalı ilə ödənilir.

 1. Tərəflər
  7.1. Müqavilənin bütün müddəaları, o cümlədən “biz”, “biz”, “bizim” və ya “Şirkət” əvəzlikləri müştərinin müqavilə bağladığı Şirkətə istinad edir.

ii yuxarıda 1-ci bəndlə.

 1. Şərtlərin dəyişdirilməsi
  8.1. Bir sıra səbəblərə görə, yəni: kommersiya, hüquqi və müştəri xidməti səbəbləri, bizim Müqaviləyə hər hansı dəyişiklik etmək hüququmuz var. Müqavilənin cari müddəaları və onların qüvvəyə minmə tarixləri Saytda mövcuddur. Müştəri cari Müqavilə ilə tanışlığa görə şəxsən məsuliyyət daşıyır. Şirkət istənilən vaxt və Müştərilərə əvvəlcədən məlumat vermədən İnternet saytının işində dəyişiklik etmək hüququna malikdir.

8.2. Müqavilənin dəyişdirilmiş bəndləri ilə razılaşmadıqda, Müştəri İnternet saytından istifadəni dayandırmalıdır. Müqavilənin dəyişdirilmiş bəndləri qüvvəyə mindikdən sonra İnternet saytından sonrakı istifadə müştərinin bildiriş almasından və ya yenilənmiş Müqavilədən dəyişikliklər barədə öyrənməsindən asılı olmayaraq, onun tam qəbulu kimi qiymətləndiriləcəkdir.

 1. Tələb hüququ
  9.1. Müəyyən yurisdiksiyanın qanunlarına əsasən qumarda qanuni iştirak üçün məcburi olan 18 yaşına çatmamış və ya yaşı (bundan sonra “Qanuni Yaş” adlandırılacaq) şəxslərə İnternet saytından istifadə etmək qadağandır. İcazə verilən yaşa çatmamış şəxslər tərəfindən Vebsaytdan istifadə Müqavilənin birbaşa pozulmasıdır. Bununla əlaqədar olaraq, Müştərinin yaşını təsdiq edə biləcək sənədləri tələb etmək hüququmuz var. Müştəriyə xidmətlərdən imtina edilə və onun hesabı müvəqqəti olaraq dayandırıla bilər, əgər bizim tələbimiz əsasında Müştərinin qanuni yaşda olması sübut olunmazsa.

9.2. Onlayn qumar bəzi yurisdiksiyalarda qanunla qadağandır. Müqaviləni qəbul etməklə Müştəri başa düşür ki, Şirkət Müştərinin yerləşdiyi yurisdiksiya ərazisində İnternet saytından istifadənin qanuniliyi ilə bağlı zəmanət və ya hüquqi məsləhət verə bilməz. İnternet saytının xidmətlərinin Müştərinin yurisdiksiyasının qanunlarını pozmadığını iddia edə bilmərik. Müştəri saytın xidmətlərindən öz istəyi ilə istifadə edir və bütün mümkün riskləri yaxşı dərk edərək tam məsuliyyəti öz üzərinə götürür.

9.3. Biz Müştəriyə yurisdiksiyasının qanunlarını pozan xidmətlər axtarmırıq və təqdim etmək niyyətində deyilik. Müqaviləni qəbul etməklə Müştəri İnternet saytından istifadənin onun yurisdiksiyasının ərazisində qüvvədə olan qanun və qaydalara uyğun olduğunu təsdiq edir və təmin edir. İnternet saytının xidmətlərindən qeyri-qanuni istifadəyə görə məsuliyyət daşımırıq.

9.4. Hüquqi səbəblərə görə biz aşağıdakı ölkələrdən olan Müştəriləri qəbul etmirik:

9.4.1. Mütləq məhdudiyyət ABŞ, Kanada, Böyük Britaniya, İspaniya, Latviya, Litva, Hollandiya, Fransa, İtaliya, İsveçrə, Albaniya, Barbados, Pakistan, Suriya, Cənubi Sudan, Kayman adaları, Haiti, Yamayka, Şimali Koreya, Malta və Panama. Bu ölkələrdə yaşayan və ya yerləşən şəxslərə Vebsaytda hesablar açmağa və ya vəsait yatırmağa icazə verilmir. Yurisdiksiyalar siyahısında dəyişikliklər mümkündür və onlar Şirkət tərəfindən Müştərilərə əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən edilə bilər. Yuxarıdakı yurisdiksiyalardan birinin ərazisində olmağınızla hesab açmayacağınız və ya ona pul köçürməyəcəyinizlə razılaşırsınız.

9.4.2. Qara siyahı. 9.4.1 bəndinə əlavə olaraq, bütün NetEnt oyunları aşağıdakı ölkələrdə qadağandır: Əfqanıstan, Albaniya, Anqola, Avstraliya, Kamboca, Vyetnam, Qayana, Honq-Konq, İndoneziya, İran, İraq, İsrail, Küveyt, Laos, Myanma, Namibiya , Nikaraqua, Şimali Koreya, Pakistan, Panama, Papua Yeni Qvineya, Filippin, Serbiya, Sinqapur, Cənubi Koreya, Sudan, Suriya, Tayvan, Uqanda, Yəmən, Zimbabve, Belçika, Bolqarıstan, Danimarka, Estoniya, Latviya, Litva, Meksika, Portuqaliya və Rumıniya.

9.4.3. Korporativ oyun sahələri.

9.4.3.1. Guns & Roses, Jimi Hendrix və Motörhead oyunları aşağıdakı ölkələrdə dəstəklənmir: Əfqanıstan, Albaniya, Albaniya, Anqola, Qabon, Qondunq, İndoneziya, İran, İordaniya, İran, Küveyt, Laos, Myanma, Namibiya, Nikaraqua, Panama, Papua Yeni Qvineya, Filippin, Sinqapur, Cənubi Koreya, Sudan, Suriya, Tayvan, Uqanda, Yəmən, Zimbabve, Belçika, Bolqarıstan, Kanada, Danimarka, Estoniya, Fransa, İtaliya, Latviya, Litva, Meksika, Portuqaliya, Rumıniya, İspaniya, ABŞ Amerika, Azərbaycan, Çin, Hindistan, Malayziya, Qətər, Rusiya, Tayland, Tunis, Türkiyə və Ukrayna.

9.4.3.2. Universal Canavar Oyunları (Frankenşteyn, Frankenşteynin gəlini, Drakula, Xəyalın lənəti, Qara Laqondan gələn məxluq və Görünməz Adam) yalnız aşağıdakı ölkələrdə dəstəklənir: Andorra, Ermənistan, Azərbaycan, Belarus, Bosniya və Herseqovina, Braziliya, Gürcüstan, İslandiya, Lixtenşteyn, Moldova, Monako, Monteneqro, Norveç, Rusiya, San Marino, Serbiya, İsveçrə, Ukrayna, Xorvatiya, Makedoniya, Türkiyə, Avstriya, Bolqarıstan, Kipr, Finlandiya, Almaniya, Yunanıstan, Macarıstan, İrlandiya, Lüksemburq, Malta , Peru, Polşa, Slovakiya, Sloveniya və İsveç.

9.4.4. Birləşmiş Jackpot Əraziləri aşağıdakı ölkələrdə xidmət göstərmir: Avstraliya, Azərbaycan, Çin, Danimarka, Hindistan, İsrail, İtaliya, Yap

Yaponiya, Malayziya, Qətər, Rusiya, İspaniya, Tailand, Tunis, Türkiyə, BƏƏ və Ukrayna.

9.5. Mərclər qəbul edilmir:

9.5.1. mərc edilən hadisələrin iştirakçısı olan şəxslərdən (idmançılar, məşqçilər, hakimlər, klubların sahibləri və ya funksionerləri və tədbirin nəticəsinə təsir etmək imkanı olan digər şəxslər), habelə onların adından çıxış edən şəxslərdən ;

9.5.2. digər bukmeker kontorlarının maraqlarını təmsil edən şəxslərdən;

9.5.3. mərc şirkəti ilə müqavilədə iştirakı qüvvədə olan qanunvericiliklə qadağan edilmiş digər şəxslərdən.

9.6. Bu Müqavilənin 9.5-ci bəndinin pozulmasına görə məsuliyyət mərc edənin üzərinə düşür. Bu Müqavilənin pozulması halında, Burc şirkəti hər hansı uduşu ödəməkdən imtina etmək və ya ödənilmiş məbləğləri qaytarmaq, habelə hər hansı mərcləri ləğv etmək hüququnu özündə saxlayır. Mərc şirkəti müştərinin sadalanan şəxslər kateqoriyasından birinə aid olduğunu dəqiq nə vaxt bildiyinə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Bu o deməkdir ki, mərc şirkəti müştərinin təyin edilmiş şəxslərdən biri olduğu məlum olduqdan sonra istənilən vaxt bu tədbirləri görmək hüququna malikdir.

9.7. Əgər mərc oyununun iştirakçısı mərc şirkətinə qarşı fırıldaqçılıq hərəkətləri edərsə (çox hesablı, mərc oyunlarının avtomatlaşdırılması proqramından istifadə, arbitraj situasiyalarında oynamaq, mərc hesabından mərc etmək üçün istifadə edilmirsə, loyallıq proqramlarından sui-istifadə və s.), o zaman mərc edən şirkət belə fırıldaqçılıq fəaliyyətini dayandırmaq hüququnu özündə saxlayır:

mərclərin ləğvi;
depozit kimi hesaba qoyulmuş vəsaitin qaytarılması ilə mərc oyunu iştirakçısının hesabının bağlanması;
belə mərcçinin dələduzluq hərəkətlərinə yol verməsi faktı ilə bağlı hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət edir.

 1. Hesabın açılması
  10.1. İnternet saytının bütün əsas xidmətlərinə daxil olmaq üçün siz hesab açmalısınız. Bunu etmək üçün Müştəri “1 klik” ilə qeydiyyatdan keçə və ya e-poçt ünvanını göstərə və sonra oyun hesabına daxil olmaq üçün istifadə ediləcək bir parol ilə gələ bilər, həmçinin əlavə olaraq şəxsi məlumatları göstərmək tələb olunur. : ad, telefon nömrəsi və doğum tarixi.

10.2. Məlumatın düzgünlüyünü təsdiqləmək üçün Şirkət Müştərinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədləri, habelə saytda bütün əməliyyatlarda istifadə edilmiş ödəniş rekvizitlərinin təsdiqini tələb etmək hüququna malikdir. Tələb olunan məlumatların alındığı tarixdən etibarən 14 iş günü ərzində onun təqdim etdiyi məlumatların yoxlanılmasının nəticələrinə əsasən Müştəriyə bildiriş göndərilir.

10.2.1 Doğrulama prosedurunun bir hissəsi kimi, təhlükəsizlik işçisi videokonfrans vasitəsilə əlavə yoxlamaya başlaya bilər. 3 iş günü ərzində Müştəriyə videokonfransın nəticələri barədə məlumat verilir.

10.3 Doğrulama prosedurundan imtina edildiyi təqdirdə, Şirkət yoxlama başa çatana qədər Müştərinin hesabını bloklamaq hüququna malikdir.

10.4. Müştəri təsdiq edir ki, Vebsaytda qeydiyyatdan keçərkən özü haqqında tam və etibarlı məlumat təqdim edib və orada hər hansı dəyişiklik baş verərsə, Müştəri onları dərhal öz profilinə əlavə etməyi öhdəsinə götürür. Bu qaydaya əməl edilməməsi və ya məhəl qoyulmaması məhdudiyyətlərin tətbiqi, hesabın dayandırılması və ya bloklanması, həmçinin ödənişlərin ləğvi ilə nəticələnə bilər.

10.5. Saytda qeydiyyatdan keçərkən hər hansı bir sualınız və ya probleminiz olarsa, Müştəri onlayn söhbət rejimində dəstək xidməti ilə əlaqə saxlaya və ya telefonla – 8 (800) 301-77-89 (24 saat) zəng edə bilər.

10.6. Hər bir Müştəri Vebsaytda yalnız bir hesab aça bilər. Müştərinin açdığı hesabların qalan hissəsi dublikat hesab ediləcək. Bu cür hesabları bağlamaq hüququmuz var və:

10.6.1. dublikat hesabdan istifadə etməklə aparılan bütün əməliyyatları etibarsız hesab etmək;

10.6.2. əsas və ehtiyat hesablardan edilən bütün əmanətləri və mərcləri Müştərilərə qaytarmamaq;

10.6.3. dublikat hesabdan istifadə zamanı alınan bütün uduşların, bonusların və vəsaitlərin qaytarılmasını tələb etmək. Müştəri ilk tələbimizdə onları geri qaytarmağa borcludur.

 1. Şəxsiyyətin yoxlanılması. Çirkli pulların yuyulmasından qorunma
  11.1. Bu Müqaviləni qəbul etməklə, Müştəri aşağıdakıları öhdəsinə götürür, razılaşır və zəmanət verir:

11.1.1. Müştərinin ən azı 18 yaşı var və ya xüsusi yurisdiksiyanın tətbiq olunan qanunlarını pozmadan qumarda iştirak etmək üçün qanuni uyğunluq əldə etmək üçün Qanuni Yaş hesab etmək üçün kifayətdir;

11.1.2. Müştəri hesabındakı bütün vəsaitlərin tam və qanuni sahibidir. Müştəri tərəfindən verilən bütün məlumatlar doğru, etibarlı, aktual və dəqiqdir;

11.1.3. Müştəri tam olaraq bilir ki, İnternet saytından istifadə pul itkisinə səbəb ola bilər, Müştəri bütün mümkün itkilərə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürür. Müştəri təsdiq edir ki, o, İnternet saytından öz iradəsi, qərarı ilə və öz təhlükəsi və riski ilə istifadə edir. Müştərinin öz itkiləri və itkiləri ilə bağlı Şirkətə hər hansı iddia irəli sürmək hüququ yoxdur;

11.1.4. Müştəri xidmətlərin göstərilməsi üçün ümumi prinsipləri, qaydaları və prosedurları və İnternetdə oynamağın xüsusiyyətlərini aydın başa düşür. Müştəri məlumatların, mərclərin və oyunların düzgünlüyünü təmin etmək üçün məsuliyyət daşıdığını qəbul edir. Müştəri Şirkətin nüfuzuna xələl gətirə biləcək hərəkət və hərəkətlərə yol verməməyə razılaşır.

11.2. Müqavilənin şərtlərini qəbul etməklə Müştəri bizə Müştərinin şəxsiyyətini və göstərilən məlumatların düzgünlüyünü təsdiq etmək üçün dövri yoxlamalar təşkil etmək hüququnu verir (öz mülahizəmizlə və ya üçüncü tərəfin, o cümlədən səlahiyyətli orqanların tələbi ilə).

11.3 Müqavilənin şərtlərini qəbul etməklə, Müştəri bizə hər hansı mövcud vasitələrlə Şirkətin müştərisini xəbərlər barədə məlumatlandırmaq hüququnu verir,

hadisələr, promosyonlar və nəticələr.

11.4. Yoxlamalar zamanı Müştərinin hesabından vəsaitin çıxarılması imkanları məhdudlaşdırıla bilər.

11.5. Yoxlama zamanı təqdim olunan məlumatın yalan olduğu müəyyən edilərsə, bu, Müqavilənin şərtlərinin pozulması kimi qiymətləndiriləcək və bu da öz növbəsində bizə Müştərinin hesabını dərhal bağlamaq və ya Müştərinin xidmətlərindən istifadə etməkdən imtina etmək hüququ verir. İnternet saytı, bizim təqdirimizə uyğun olaraq digər hərəkətlərə əlavə olaraq .

11.6. Əgər Müştərinin Hüquqi Yaşa çatdığını təsdiq edə bilməsək, o zaman Müştərinin hesabını dayandırmaq hüququmuz olacaq. İnternet saytındakı əməliyyatlarda iştirak edərkən Müştərinin yaşı icazə verilən yaşdan azdırsa, o zaman:

11.6.1. Müştərinin hesabı bağlanacaq;

11.6.2. hesabda mövcud olan vəsait geri qaytarılacaq və bu müddət ərzində aparılan bütün pul əməliyyatları etibarsız hesab ediləcək;

11.6.3.

bu müddət ərzində qoyulmuş bütün mərclər ləğv ediləcək və geri qaytarılacaq;

11.6.4. Müştərinin yaşının icazə verilən yaş həddindən az olduğu dövr ərzində alınan uduşların məbləğləri etibarsız sayılacaq. Müştəri, ilk tələbimizə əsasən, oyun hesabından çıxarılan bütün vəsaitləri bizə qaytarmağa borcludur.

 1. İstifadəçi adı, parol və təhlükəsizlik
  12.1. İnternet saytında hesab açdıqdan sonra Müştəri öz parolunu və istifadəçi adını gizli saxlamağa və bu məlumatları üçüncü şəxslərə açıqlamamağa borcludur. Hesaba giriş əldə etmək üçün lazım olan məlumatların itirilməsi halında, onları “Parolu bərpa et” düyməsini sıxmaqla tapmaq və ya bərpa etmək olar.

12.2. Müştəri parolun təhlükəsizliyinə, həmçinin onun hesabı ilə edilən hər hansı hərəkət və əməliyyatlara görə məsuliyyət daşıyır. Bundan əlavə, Müştəri üçüncü şəxsin hərəkətləri nəticəsində ona dəyən bütün zərərlərə görə məsuliyyət daşıyır.

12.3. Təhlükəsizliyin pozulması və hesaba icazəsiz giriş halında, Müştəri dərhal Şirkətə məlumat verməlidir. Lazım gələrsə, Müştəri Şirkətə icazəsiz girişin faktiki olaraq baş verdiyinə dair sübut təqdim etməyə borcludur. Şirkət üçüncü şəxs tərəfindən istifadəçi adı və şifrənin düzgün və ya ehtiyatsız istifadəsi və ya hesaba icazəsiz daxil olması nəticəsində Müştərinin dəymiş ziyana görə məsuliyyət daşımır.

 1. Hesaba vəsaitlərin qoyulması, yerləşdirilməsi və çıxarılması
  13.1. Vebsaytda mərc etmək üçün Müştəri öz hesabına müəyyən məbləğdə pul qoymalıdır.

13.2. Müştəri aşağıdakıları qəbul edir və öhdəsinə götürür:

13.2.1. oyun hesabına yatırılan vəsait qeyri-qanuni və ya qadağan olunmuş yollarla əldə edilməmişdir;

13.2.2. başa çatmış əməliyyatlardan imtina etməyəcək, pulun üçüncü şəxsə qaytarılmasına səbəb ola biləcək ödənişləri rədd etməyəcək və geri qaytarmayacaq və ona hüquqi məsuliyyətdən yayınmağa imkan verəcək.

13.3. Biz üçüncü tərəflərdən pul qəbul etmirik: dostlar, qohumlar və ya tərəfdaşlar. Pul vəsaitlərinin yerləşdirilməsi və çıxarılması əməliyyatlarına yalnız Müştərinin adına rəsmiləşdirilmiş ödəniş kartları ilə icazə verilir. Bu şərtin pozulması halında bütün uduşlar müsadirə edilə bilər.

13.4. Pul vəsaitlərinin qanuni sahibinə qaytarılması üçün bank köçürməsi tələbi olduqda, bütün xərclər və komissiyalar alıcı tərəfindən ödənilir.

13.5. Nağd ödənişləri qəbul etmirik. Müştərilərə ödənişlər və ödənişlər daxil olmaqla, elektron ödənişlər üçün müxtəlif elektron ödəniş prosessorlarından və ya maliyyə institutlarından istifadə edə bilərik. Bu qurumların qaydaları və şərtlərinin Müqavilənin şərtlərinə zidd olmadığı hallar istisna olmaqla, Müştəri bu cür qaydaları tam şəkildə qəbul edir.

13.6. Müştəri öz hesabı ilə aparılan əməliyyatlardan imtina etməməyə, ləğv etməməyə və ya ləğv etməməyə razıdır. Bundan əlavə, belə halların hər birində Müştəri Şirkətə yerləşdirilməmiş vəsaitin məbləğini, o cümlədən Müştərinin əmanətlərinin toplanması ilə bağlı çəkə biləcəyimiz xərcləri qaytarmağa və ya kompensasiya etməyə borcludur.

13.7. Müştərinin hesabını bloklamaq, həmçinin hesabın doldurulmasının fırıldaqçılıq yolu ilə edildiyindən şübhələndiyimiz halda ödənişləri ləğv etmək və uduşları toplamaq hüququmuz var. Saxta ödənişlər və qeyri-qanuni fəaliyyətlər barədə müvafiq orqanlara məlumat vermək hüququmuz var. Ödənişləri bərpa etmək üçün kollektor agentliklərindən istifadə etmək hüququmuz var. Şirkət kredit kartlarının oğurlanması barədə məlumat verilib-verilməməsindən asılı olmayaraq, onların icazəsiz istifadəsinə görə məsuliyyət daşımır.

13.8. Müştərinin Şirkətə borclu olduğu pul məbləğini ödəmək üçün Müştərinin hesabındakı müsbət qalıqdan istifadə etmək hüququmuz var. Xüsusilə, təkrar mərclər və ya mərclər hallarında 15-ci bənd (“Sülh müqaviləsi, aldadıcı, saxtakarlıq və cinayət fəaliyyəti) və ya 19-cu bənd (“Səhvlər və nöqsanlar”).

13.9. Müştəri oyun hesabının bank hesabı olmadığını tam bilir və qəbul edir. Buna görə də, ona münasibətdə əmanətlərin sığortalanması sistemindən və digər sığorta sistemlərindən sığorta üsulları, doldurma, təminat və digər müdafiə üsulları tətbiq edilmir. Oyun hesabındakı vəsaitə faiz hesablanmır.

13.10. Müştərinin hesabdan pul çıxarmaq üçün müraciət etmək hüququ var, bir şərtlə:

13.10.1. hesaba daxil olan bütün ödənişlər yoxlanılıb və onların heç biri ləğv edilməyib və ya ləğv edilməyib;

13.10.2. yoxlamalar düzgün aparılıb.

13.11. Hesabdan pul çıxarmaq üçün müraciət edərkən aşağıdakı məqamları nəzərə almaq vacibdir:

13.11.1. oyun profili tam doldurulmalıdır. Həmçinin, əgər Müştəri “1 kliklə” funksiyasından istifadə etməklə qeydiyyatdan keçibsə, şəxsi profilindəki e-poçt ünvanını dəyişdirməlidir;

13.11.2. çıxarılması üçün tələb olunan məbləğ 50.000 rubl məbləğində vəsaitin çıxarılmasının ümumi sayından çox olarsa, yoxlamaq məcburi olacaqdır.

vahid identifikasiya proseduru. Onun həyata keçirilməsi üçün Müştəri bizə Müştərinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surətini və ya rəqəmsal fotoşəkilini göndərməlidir. Hesabı kredit kartı ilə doldurarkən, bu kartın hər iki tərəfinin şəklinin surətini göndərməlisiniz. Kart nömrəsində ilk altı və son dörd rəqəm görünməlidir, CVV2 kodu rənglənə bilər;

13.11.3. Bankın və ya ödəniş sistemindəki texniki problemlər istisna olmaqla, 5000 rubla qədər olan məbləğ, ərizə təqdim edildiyi andan 1-60 dəqiqə ərzində müştərinin hesabına ödənilir.

13.11.4. 5000 rubldan çəkilmə məbləği müraciət edildiyi gündən 5 gün ərzində müştərinin hesabına ödənilir.

13.11.5. Bankdan və ya digər ödəniş sistemindən asılı olaraq 3 iş gününə qədər digər gecikmələr mümkündür.

13.11.6. Uduş vəsaitlərinin çıxarılmasının digər yolları Sayt Administrasiyası ilə ayrıca müzakirə olunur.

13.11.7. Pul vəsaitlərinin çıxarılması yalnız Müştərinin adına qeydiyyatdan keçmiş hesablar, ödəniş kartları və ya sistemlər üzrə mümkündür. Bu şərtin pozulması halında bütün uduşlar müsadirə edilə bilər.

13.12. Şirkət pul mübadiləsi xidmətləri göstərmir. Bu cür hesabları bağlamaq hüququmuz var və:

13.12.1. oyunda iştirak etməyən vəsaitlərin çıxarılması üçün xərclərimiz məbləğində komissiya tutmaq;

13.12.2. əsas və dublikat hesablardan istifadə etməklə aparılan bütün əməliyyatları etibarsız hesab etmək;

13.12.3. əsas və dublikat hesablardan qoyulmuş bütün əmanətləri Müştərilərə qaytarmamaq.

13.13 Pul vəsaitlərinin çıxarılmasını aktivləşdirmək üçün oyunçu ən azı 1.1 əmsalı ilə edilən hər bir əmanətin ən azı 100%-i və ya edilən hər bir əmanətin ən azı 100%-i (istifadə etmək (oynamaq, istifadə etmək) üçün) məbləğində mərc etməlidir. Casino oyunlarında və ya Canlı oyunlarda)

13.14. 13.13-cü bənddə göstərilən oyunçunun hesabında kifayət qədər oyun fəaliyyəti olmadıqda, pul vəsaitlərini çıxararkən, Burc şirkəti müştəridən ödəniş sistemi komissiyalarının xərclərini (hər əməliyyat üçün 15%-ə qədər) tutmaq hüququna malikdir.

13.15. Əgər uduş məbləği 5.000.000 (beş milyon rubl) təşkil edirsə, mərc şirkəti hər bir Müştəri üçün fərdi olaraq hesablanan gündəlik pul çıxarma limitini təyin etmək hüququnu özündə saxlayır.

 1. Şirkətin xidmətlərinin şərtləri və şərtləri
  14.1. Siz Vebsaytda sifariş etdiyiniz bütün xidmətlər və/yaxud mallar və ya digər əlavə xidmətlər, həmçinin bütün əlavə xərcləri (lazım olduqda), o cümlədən, lakin bununla məhdudlaşmayaraq, bütün növ vergilər, rüsumlar və s. ödəməyə razılaşırsınız. bütün ödənişlərin vaxtında ödənilməsi üçün tam məsuliyyət daşıyır. Ödəniş xidmətinin təminatçısı yalnız Vebsaytda göstərilən məbləğdə ödənişin həyata keçirilməsini təmin edir və yuxarıda qeyd olunan əlavə məbləğlərin Vebsayt istifadəçisi tərəfindən ödənilməsinə görə məsuliyyət daşımır. “Ödəniş” düyməsini sıxdıqdan sonra ödənişin işləndiyi hesab olunur və o, geri qaytarılmadan icra olunur. “Ödəniş” düyməsini klikləməklə, siz ödənişi geri götürə bilməyəcəyiniz və ya onun çıxarılmasını tələb edə bilməyəcəyinizlə razılaşırsınız. Vebsaytda sifariş verməklə siz heç bir dövlətin qanunlarını pozmadığınızı qəbul edir və bildirirsiniz. Əlavə olaraq, bu qaydaların (və/və ya Şərtlərin) müddəalarını qəbul etməklə siz ödəniş kartının sahibi kimi Vebsaytda təklif olunan mal və/və ya xidmətlərdən istifadə etmək hüququnuz olduğunu təsdiq edirsiniz.

14.2. Oyun xidməti kimi xüsusi xidmətlər təklif edən Vebsaytın xidmətlərindən istifadə etdiyiniz halda, siz yetkinlik yaşına çatmağınıza və ya artıq keçməyinizə dair qanuni qüvvəyə malik təsdiqi təqdim edirsiniz. Veb sayt tərəfindən təmin edilən xidmətlər.

14.3. Vebsaytın xidmətlərindən istifadə etməyə başlamaqla siz bu xidmətin istifadə olunduğu hər hansı dövlətin qanunlarına uyğunluq üçün hüquqi məsuliyyət daşıyırsınız və ödəniş xidməti təminatçısı hər hansı qanunsuz və ya icazəsiz belə pozuntuya görə heç bir şəkildə məsuliyyət daşımayacağını təsdiq edirsiniz. Vebsaytın xidmətlərindən istifadə etməyə razılıq verməklə siz başa düşürsünüz ki, hər hansı ödənişinizin emalı ödəniş xidməti provayderi tərəfindən həyata keçirilir və artıq alınmış xidmətləri və/yaxud malları və ya digər imkanları geri qaytarmaq üçün heç bir qanuni hüquq yoxdur. ödənişi ləğv edin. Xidmətin və/və ya malın növbəti alışı üçün xidmətdən istifadəni ləğv etmək istəyirsinizsə, Vebsaytdakı Şəxsi Hesabdan istifadə edərək xidməti ləğv edə bilərsiniz.

14.4. Ödəniş xidmətinin provayderi ödəniş kartınızla bağlı məlumatların emal edilməməsi/emal edilməməsi və ya emitent bankdan ödəniş kartınızdan istifadə etməklə ödənişin həyata keçirilməsi üçün icazənin alınmaması ilə bağlı imtinaya görə məsuliyyət daşımır. Ödəniş xidmətinin təminatçısı ödəniş kartınızdan istifadə etməklə Vebsaytda sizə təklif olunan və ya satın aldığınız hər hansı xidmətin və/və ya məhsulun keyfiyyətinə, həcminə, qiymətinə görə məsuliyyət daşımır. Vebsaytın hər hansı bir xidmətinə və/yaxud malına görə ödəniş edərkən, siz ilk növbədə qaydalara əməl etməyə borclusunuz.

Veb saytdan istifadə. Nəzərə alın ki, yalnız siz ödəniş kartının sahibi kimi Vebsayt vasitəsilə sifariş etdiyiniz hər hansı xidmət və/və ya məhsulun vaxtında ödənilməsinə və bu ödənişlə bağlı bütün əlavə xərclərə/komissiyalara görə məsuliyyət daşıyırsınız. Ödəniş xidmətinin təminatçısı yalnız Vebsaytda göstərilən məbləğdə ödənişin icraçısıdır və hər hansı qiymətə, ümumi qiymətlərə və/və ya ümumi məbləğlərə görə məsuliyyət daşımır.

14.5. Yuxarıdakı şərtlərlə və/və ya digər səbəblərlə razılaşmamağınızla bağlı vəziyyət yaranarsa, biz sizdən vaxtında ödəniş etməkdən imtina etməyinizi və zəruri hallarda birbaşa İnternet saytının administratoru/ dəstəyi ilə əlaqə saxlamağınızı xahiş edirik.

 1. Sülh müqaviləsi, aldadıcı, saxtakarlıq və cinayət fəaliyyəti
  15.1. Şirkət bir qrup Müştəri tərəfindən eyni IP ünvanından və ya eyni lokal şəbəkədən, eləcə də əvvəlcədən razılaşdırılmaqla mərc etməyi tövsiyə etmir. Yuxarıda göstərilən hərəkətlər sövdələşmə, dələduzluq, aldadıcı hərəkətlər kimi qiymətləndirilə bilər.

15.2. Şirkət bunun ona dəqiq nə vaxt məlum olması və ya sonradan mərcin qaydaların pozulması ilə edildiyinə dair heç bir məsuliyyət daşımır. Bu cür hesabları bağlamaq hüququmuz var və:

15.2.1. bütün əməliyyatları etibarsız hesab etmək, digər Müştərilərlə razılaşdırılmış bütün əmanətləri və mərcləri Müştərilərə qaytarmamaq;

15.2.2. sövdələşmə nəticəsində əldə edilmiş bütün uduşların, bonusların və pul vəsaitlərinin qaytarılmasını tələb etmək. Müştəri ilk tələbimizdə onları geri qaytarmağa borcludur.

15.3. Aşağıdakı fəaliyyətlər qəti qadağandır, belə hərəkətlərin edilməsi Sazişin birbaşa pozulması kimi qiymətləndiriləcəkdir:

15.3.1. məlumatın üçüncü tərəfə ötürülməsi;

15.3.2. qeyri-qanuni fəaliyyətlər: fırıldaqçılıq, zərərli proqramlardan, botlardan və İnternet saytının proqram təminatında səhvlərdən istifadə;

15.3.3. hesabın maliyyələşdirilməsi üçün oğurlanmış, klonlaşdırılmış və ya qeyri-qanuni yolla əldə edilmiş kredit və ya debet kartı məlumatlarının istifadəsi olan fırıldaqçılıq fəaliyyəti;

15.3.4. cinayət əməllərində, çirkli pulların yuyulmasında və iştirak cinayət məsuliyyətinə səbəb ola biləcək digər fəaliyyətlərdə iştirak;

15.4. Müştərinin onlardan qəsdən sui-istifadə etdiyindən şübhələndiyimiz halda, bonus fondları ilə bağlı ödənişləri və ya uduşları dayandırmaq, ləğv etmək və ya ləğv etmək hüququmuz var.

15.5. Şirkət dələduzluq hallarının və onların bilavasitə iştirakçılarının qarşısının alınması və müəyyən edilməsi üçün yol verilən və qanunla icazə verilən bütün üsullardan istifadə edəcək, həmçinin həmin şəxslər barəsində mütləq müvafiq tədbirlər görüləcəkdir. Biz saxta fəaliyyətlər nəticəsində Müştərilərin aldıqları itkilərə və zərərlərə görə məsuliyyət daşımırıq.

15.6. Müştərilərdən hər hansı bir Müştərinin sövdələşməyə getdiyindən və ya fırıldaqçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olduğundan şübhələndikdə dərhal bizə məlumat vermələri tələb olunur. Onlayn söhbət rejimində İnternet saytı vasitəsilə dəstək xidməti ilə əlaqə saxlayaraq və ya 8(800)301-77-89 (24/7) nömrəsinə zəng edərək bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

15.7. Müştərilərin fırıldaqçılıq fəaliyyəti ilə bağlı şübhələri varsa, əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən Vebsayta daxil olmalarının qarşısını almaq və onların hesablarını bloklamaq hüququmuz var. Belə hallarda, biz belə Müştərilərin hesablarında mövcud olan vəsaitlərin qaytarılmasına və kompensasiyasına görə məsuliyyət daşımırıq. Bundan əlavə, bizim hüquq-mühafizə orqanlarına qanunsuz hərəkətlər barədə məlumat vermək hüququmuz var. Müştərilərdən belə halların araşdırılmasında bizimlə tam əməkdaşlıq etmələri tələb olunur.

15.8. Müştərilərə müəyyən yurisdiksiyanın qanunlarına uyğun olaraq hər hansı saxta, qeyri-qanuni fəaliyyət və əməliyyatlar etmək üçün İnternet saytının xidmətlərindən və proqram təminatından istifadə etmək qadağandır. Müştərinin bu cür hərəkətlərə yol verdiyi müəyyən edildikdə və ya aşkar edildikdə, Şirkət Müştərinin hesabını dayandıra və ya bloklaya və orada mövcud olan vəsaiti saxlaya bilər. Belə hallarda Müştərilərin Şirkətə hər hansı iddia irəli sürmək hüququ yoxdur.

15.9 Saytda üçüncü şəxslərin (oyun hesabının nominal sahibləri) adından oyun fəaliyyəti ilə məşğul olmaq qadağandır. Oyun hesabının yoxlanılması zamanı təhlükəsizlik işçisi yoxlamadan keçən şəxsin oyun hesabının faktiki sahibi olmadığını aşkar edərsə, oyun hesabı dərhal bloklanmalıdır.

 1. Saytda digər qadağan olunmuş fəaliyyətlər
  16.1. Vebsaytda aqressiv və ya təhqiredici ünsiyyət, söyüş, hədə-qorxudan istifadə etmək və Şirkətin əməkdaşlarına və digər Müştərilərinə qarşı hər hansı zorakı hərəkətlərdən istifadə etmək qadağandır. Oyunçu qaydaların bu bəndinə əməl etmədikdə, Şirkət bu Oyunçu ilə yazışmaları dayandırmaq və ya daxil olan ərizəni nəzərdən keçirmədən tərk etmək hüququna malikdir.

16.2. İnternet saytının işində nasazlıqlara səbəb ola biləcək miqdarda məlumatın İnternet saytına yüklənməsi qadağandır və

resursun fəaliyyətinə təsir edə biləcək hər hansı digər hərəkətləri etmək. Bu halda biz virusları, zərərli proqramları, toplu göndərişləri və spamları nəzərdə tuturuq – yuxarıda göstərilənlərin hamısı qəti şəkildə qadağandır. Bundan əlavə, Müştərilərə İnternet saytında yerləşdirilən məlumatları silmək, dəyişdirmək və redaktə etmək qadağandır.

16.3. Müştərilər Vebsaytdan yalnız əyləncə məqsədləri üçün istifadə edə bilərlər. Şirkətin yazılı razılığı olmadan İnternet saytının bütövlükdə və ya ayrı-ayrı hissələrinin surətini çıxarmaq qadağandır.

16.4. Müştərilər İnternet saytının təhlükəsizlik sistemini pozmağa, məxfi məlumatlara qeyri-qanuni giriş əldə etməyə və ya DDoS hücumlarına yönəlmiş tədbirlər görməyəcəklərinə söz verirlər. Bu qaydanın pozulmasında şübhəli bilinən Müştərilərlə bağlı müvafiq tədbirlər görüləcək: İnternet saytına girişin tam qadağan edilməsi və hesabın bloklanması. Bundan əlavə, Müştərinin qanunsuz hərəkətləri barədə məsul orqanlara məlumat vermək hüququmuz var.

16.5. Biz Müştərilərimizin və ya üçüncü tərəflərin virus hücumları və ya İnternet saytına yönəldilmiş digər zərərli hərəkətlər nəticəsində yaranan texniki nasazlıqlara görə dəymiş itkilərə və zərərlərə görə məsuliyyət daşımırıq.

16.6. Bir Müştərinin hesabını digərinə köçürmək və satmaq qəti qadağandır.

 1. Saytda edilən dəyişikliklər
  17.1. İstənilən vaxt, öz mülahizəmizlə, resursu saxlamaq və yeniləmək üçün İnternet saytında təklif olunan xidmətlərə dəyişiklik etmək və ya əlavə etmək hüququmuz var.
 2. Sistem xətaları
  18.1. Oyun zamanı İnternet saytı uğursuz olarsa, Şirkət vəziyyəti mümkün qədər tez düzəltməyə çalışacaq. Biz Müştərilərin İnternet saytına daxil olmaq üçün istifadə etdikləri avadanlığın istismarı nəticəsində yaranan informasiya texnologiyaları alətlərində yaranan nasazlıqlara, eləcə də İnternet provayderlərinin fəaliyyətindəki nasazlıqlara görə məsuliyyət daşımırıq.
 3. Səhvlər və çatışmazlıqlar
  19.1. İstənilən mərcləri məhdudlaşdırmaq və ya ləğv etmək hüququmuz var.

19.2. Əgər Müştəri mərc etmək və oyun oynamaq üçün səhv nəticəsində onun hesabına daxil olan vəsaitdən istifadə edibsə, biz bu mərcləri və onlardan əldə edilən hər hansı uduşu ləğv edə bilərik. Əgər vəsait belə tariflərlə ödənilibsə, bu məbləğlər etibarlı idarəetmə üçün Müştəriyə verilmiş hesab edilməlidir, Müştəri bizim ilk tələbimizlə onları geri qaytarmağa borcludur.

19.3. Şirkət və xidmət təminatçıları Müştərinin və ya bizim tərəfimizdən olan səhvlər nəticəsində dəyən ziyana, o cümlədən uduşların itirilməsinə görə məsuliyyət daşımır.

19.4. Şirkət, onun distribyutorları, filialları, lisenziya sahibləri, törəmə şirkətləri, habelə işçiləri və direktorları İnternet üzərindən ötürülən məlumatların tutulması və ya sui-istifadəsi nəticəsində yaranan hər hansı itki və ya zərərə görə məsuliyyət daşımırlar.

 1. Məsuliyyətimizin məhdudlaşdırılması
  20.1. Müştəri müstəqil olaraq İnternet saytının xidmətlərindən istifadə etmək qərarına gəlir və hər hansı bir hərəkət və onların nəticələri Müştərinin şəxsi seçiminin nəticəsidir, öz təhlükəsi və riski ilə öz mülahizəsinə uyğundur.

20.2. İnternet saytının fəaliyyəti bu Sazişin müddəalarına uyğun olaraq həyata keçirilir. Biz İnternet saytı və orada təklif olunan xidmətlərlə bağlı heç bir əlavə zəmanət və ya təqdimat vermirik və bununla da bütün nəzərdə tutulan zəmanətlərlə bağlı məsuliyyətimizi (qanunla icazə verilən həddə) istisna edirik.

20.3. Biz hal-hazırda qabaqcadan görə bilmədiyimiz dələduzluq, səhlənkarlıq, itki, zərər və itkilərə görə məsuliyyət daşımırıq.

20.4. Şirkət İnternet saytı vasitəsilə əldə edilə bilən resursların məzmununa görə məsuliyyət daşımır.

 1. Şərtlərin pozulması
  21.1. Müştəri Şirkətin, onun tərəfdaşlarının, işçilərinin və direktorlarının mənafelərini aşağıdakılardan yaranan hər hansı iddia, öhdəlik, xərc, itki və məsrəflərdən tam şəkildə kompensasiya etməyə, qorumağa və müdafiə etməyə razılaşır:

21.1.1. Müştəri tərəfindən Müqavilənin şərtlərinin pozulması;

21.1.2. Sifarişçi tərəfindən qanunların və üçüncü şəxslərin hüquqlarının pozulması;

21.1.3. Müştərinin identifikasiya məlumatlarından onun icazəsi ilə və ya icazəsi olmadan istifadə edən hər hansı digər şəxs tərəfindən Saytın xidmətlərinə giriş əldə etmək və ya;

21.1.4. bu yolla əldə edilən uduşları uyğunlaşdırın.

21.2. Müştəri Müqavilənin şərtlərini pozarsa, bizim hüququmuz var:

21.2.1. Müştəriyə öz hərəkətləri ilə Müqavilənin şərtlərini pozduğu barədə məlumat vermək və qadağan olunmuş hərəkətlərə dərhal xitam verilməsini tələb etmək;

21.2.2. Müştərinin hesabını müvəqqəti dayandırmaq;

21.2.3. əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən Müştərinin hesabını bloklamaq;

21.2.4. pozuntu nəticəsində əldə edilmiş ödənişlərin, uduşların və ya bonusların məbləğini Müştərinin hesabından toplamaq.

21.3. Müqavilənin hər hansı bəndinə əməl edilmədiyi təqdirdə Müştərinin istifadəçi adı və şifrəsini ləğv etmək hüququmuz var.

 1. Əqli mülkiyyət hüquqları
  22.1. Vebsaytdakı bütün məzmun Şirkətə məxsus müəllif hüquqları və digər mülkiyyət hüquqlarına tabedir. Bütün yüklənə bilən və çap olunan material

İnternet saytında mövcud olan faylları yalnız bir kompüterə yükləmək olar. Bu materialların çapına yalnız şəxsi və qeyri-kommersiya məqsədləri üçün icazə verilir.

22.2. Vebsaytdan istifadə Müştəriyə Şirkətə və ya üçüncü tərəfə məxsus olan əqli mülkiyyət hüquqlarına heç bir hüquq vermir.

22.3. İnternet saytında təqdim olunan əmtəə nişanı, ticarət nişanı, loqo və digər reklam materiallarının hər hansı istifadəsi və ya təkrar istehsalı Şirkətin müvafiq razılığı olmadan qadağandır.

22.4. Müştəri onun tərəfindən qadağan edilmiş fəaliyyəti həyata keçirməsi nəticəsində dəymiş zərər, xərc və ya məsrəflərə görə məsuliyyət daşıyacaqdır. İstifadəçilər hər hansı qadağan olunmuş fəaliyyətdən xəbər tutduqları təqdirdə dərhal Şirkəti xəbərdar etməli və təqdim olunan məlumat əsasında Şirkətin apara biləcəyi hər hansı araşdırmada bütün lazımi yardımı göstərməlidirlər.

 1. Müştərilərin şəxsi məlumatları
  23.1. İstifadəçinin İnternet saytına daxil olması nəticəsində toplanmış şəxsi məlumatlardan Şirkətin istifadə etdiyi formada fərdi məlumatların mühafizəsi tələblərinə əməl etməyə borcluyuq. Şirkət Müştərilərimizin şəxsi məlumatlarının emalı ilə bağlı öz öhdəliklərini ən ciddi şəkildə qəbul edir. Şirkət Müştərilər tərəfindən təqdim olunan şəxsi məlumatları məxfilik siyasətinə tam uyğun olaraq emal edir.

23.2. Müştərilər şəxsi məlumatları təqdim etməklə razılaşırlar ki, Şirkətin Müqavilədə göstərilən məqsədlər üçün şəxsi məlumatları emal etmək və ya normativ və hüquqi öhdəliklərə əməl etmək hüququ var.

23.3. Məxfilik siyasətinə uyğun olaraq, biz Müştərilərimizin şəxsi məlumatlarını üçüncü tərəflərə açıqlamamağı və ya ötürməməyi öhdəmizə götürürük, zərurət yarandıqda onlardan yalnız xidmətlərin daha yaxşı təqdim edilməsi üçün istifadə edə biləcək provayderlər və işçilər əldə edənlər istisna olmaqla.

23.4. Alınan bütün məlumatları dəqiq qeyd etmək üçün Müştərilərdən alınan bütün yazışmaların surətlərini saxlayırıq.

 1. Veb saytında kukilərdən istifadə
  24.1. Veb saytın funksionallığını təmin etmək üçün kukilərdən istifadə edirik. “Cookie” istifadəçinin vebsayta daxil olduğu zaman kompüterində saxlanılan xüsusi kiçik mətn faylıdır və biz onun vasitəsilə konkret istifadəçiləri vebsayta yenidən daxil olduqda yenidən tanıya bilərik. Kukilərə nəzarət və silmək haqqında ətraflı məlumat üçün lütfən, www.aboutcookies.org saytına daxil olun (http://www.aboutcookies.org). Nəzərə alın ki, kukilərimizin silinməsi vebsaytın müəyyən bölmələrinə və funksiyalarına girişi bloklaya bilər.
 2. Şikayətlər və bildirişlər
  25.1. İnternet saytının fəaliyyəti ilə bağlı hər hansı şikayət və iddialarınız olarsa, ilk növbədə, iddianızı mümkün qədər tez bir zamanda Şirkətin İnternet saytı (tel. round-the) vasitəsilə onlayn çat rejimində dəstək xidmətinə göndərməlisiniz. -Şirkətin saat dəstəyi – 8 (800) 301-77-89 ) və ya şirkətin e-poçt ünvanına – [email protected]

25.2. Müştəri razılaşır ki, serverdə saxlanılan mübahisə qeydləri iddiaya baxılarkən sübut kimi istifadə oluna bilər.

 1. Mübahisələrin həlli qaydası
  26.1. Oyunçu istənilən vəziyyətə meydan oxuya bilər. Şirkət konkret məlumatların – faktların və arqumentlərin təqdim edilməsi halında bütün mübahisəli məsələləri hərtərəfli və obyektiv şəkildə nəzərdən keçirir. Mübahisəli məlumatlar, faktlar və arqumentlər əlavə edilməklə, yazılı şəkildə Şirkətin internet saytı (Şirkətin gecə-gündüz dəstək xidməti – 8 (800) 301-77-89) və ya e-poçt ünvanına onlayn çat vasitəsilə təqdim edilməlidir. Şirkətin dəstək xidmətinin – [email protected] 1win.xyz. Məktubun alınmasından sonra 14 gün ərzində şikayət və ya istəklərə baxılacaq və Müştəri cavab məktubunda baxılmanın nəticəsi barədə bildiriş alacaq. Əlavə yoxlamaların aparılması zərurəti yaranarsa, Cəmiyyət ərizəyə baxılma müddətini onun daxil olduğu tarixdən 30 günə qədər uzatmaq hüququna malikdir. Məktubun mətnində söyüş, hər cür təhqir və yalan məlumatlardan istifadə etmək qadağandır.
 2. Fors-major hallar
  27.1. Təbii fəlakətlər, müharibələr, vətəndaş iğtişaşları, istehsalat mübahisələri, kommunal şəbəkələrdə fasilələr kimi başa düşülməli olan fors-major hallar nəticəsində Müqavilədə sadalanan öhdəliklərin gecikdirilməsi və ya yerinə yetirilməməsinə görə Şirkət məsuliyyət daşımır. , İnternet saytının fəaliyyətinə mənfi təsir göstərə bilən DDoS hücumları və ya İnternetə digər hücumlar.

27.2. Fors-major hallar zamanı internet saytının fəaliyyəti dayandırılmış hesab edilir və bu müddət ərzində öhdəliklərin yerinə yetirilməsi gecikdirilir. Şirkət fors-major hallarının sonuna qədər Müştərilər qarşısında öhdəliklərini tam yerinə yetirməyə imkan verən həllər tapmaq üçün əlində olan bütün vasitələrdən istifadə etməyi öhdəsinə götürür.

 1. Öhdəlikdən imtina

girov verir
28.1. Əgər biz Müştərinin hər hansı öhdəliyini yerinə yetirə bilmiriksə və ya özümüz haqqımız olan müdafiə vasitələrindən heç birini istifadə edə bilmiriksə, bu, bu cür hüquqi müdafiə vasitələrindən imtina etmək və ya Müştərini azad etmək üçün səbəb kimi şərh edilməməlidir. öhdəliklərin yerinə yetirilməsindən.

 1. Müqavilənin bölünə bilməsi
  29.1. Əgər Müqavilənin hər hansı bəndi qəfildən etibarsız olarsa, qeyri-qanuni olarsa və ya icra olunmaz olarsa, o zaman bu müddəa öz hüquqi qüvvəsini tam olaraq saxlayacaq Müqavilənin qalan hissəsindən ayrılacaqdır. Belə hallarda etibarsız hesab edilən hissə yenilənmiş qaydalara əsasən dəyişdiriləcək.
 2. Bağlantılar
  30.1. Vebsaytda bizim nəzarətimizdən kənarda olan digər mənbələrə keçidlər ola bilər. Biz digər saytların məzmununa, onların sahiblərinin hərəkət və ya hərəkətsizliyinə, üçüncü tərəf reklamlarının və sponsorluqlarının məzmununa görə məsuliyyət daşımırıq. Digər vebsaytlara hiperlinklər yalnız məlumat məqsədləri üçün verilir. Müştərilər onlardan öz riskləri ilə istifadə edirlər.
 3. Bonus promosyonlar
  31.1. Artırılmış mərc (mərc) yalnız pul bonusları üçün təyin edilir və yalnız bonusun məbləğinə şamil edilir. Əgər bonus əmanətin faizidirsə, o zaman mərc faizin məbləğinə şamil edilir. Mərc məbləği davam edən bonus kampaniyasından asılıdır və vebsayt tərəfindən müəyyən edilir.

31.2. Nağd bonusu yalnız tam mərc edildiyi təqdirdə çıxara bilərsiniz.

Qeydiyyat üçün nağd bonuslar hesablanarkən və ya bonus aldıqdan sonra Müştəridən balansa vəsait yatırmaq tələb olunmadığı digər hallarda, ilk depozitdən əvvəl bonus hesablamasının çıxarılması mümkün deyil.